فایلهای آموزشی 

بسته‌ آموزشی فیزیک برای مهندسی

این بسته آموزشی یک محصول چندرسانه‌ای بر پایه “آموزش واقعیت محور” است که حاوی مطالب، شبیه‌سازی‌ها، تصاویر و ویدئوهایی است که برای آموزش فیزیک به دانشجویان رشته‌های مهندسی طراحی گردیده است.تصویرتوضیحاتقیمتتعدادعمل
بسته‌ آموزشی فیزیک برای مهندسی-فصل اول ۲,۰۰۰تومان
اضافه به کارت
بسته‌ آموزشی فیزیک برای مهندسی-فصل دوم ۲,۰۰۰تومان
اضافه به کارت
بسته‌ آموزشی فیزیک برای مهندسی-فصل سوم ۲,۰۰۰تومان
اضافه به کارت
بسته‌ آموزشی فیزیک برای مهندسی-فصل چهارم ۲,۰۰۰تومان
اضافه به کارت
بسته‌ آموزشی فیزیک برای مهندسی-فصل پنجم ۲,۰۰۰تومان
اضافه به کارت
بسته‌ی آموزشی فیزیک برای مهندسی-فصل ششم ۲,۰۰۰تومان
اضافه به کارت
بسته‌ی آموزشی فیزیک برای مهندسی-فصل هفتم ۲,۰۰۰تومان
اضافه به کارت
بسته‌ی آموزشی فیزیک برای مهندسی-فصل هشتم ۲,۰۰۰تومان
اضافه به کارت
بسته‌ی آموزشی فیزیک برای مهندسی-فصل نهم ۲,۰۰۰تومان
اضافه به کارت
بسته‌ی آموزشی فیزیک برای مهندسی-فصل دهم ۲,۰۰۰تومان
اضافه به کارت
بسته‌ی آموزشی فیزیک برای مهندسی-فصل یازدهم ۲,۰۰۰تومان
اضافه به کارت

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

0
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟ با واتساپ گفتگو کنید