فایلهای آموزشی 

مجموعه پاورپوینت های مکانیک کوانتومی ابرتقارنی

به دست آوردن پاسخ دقیق برای معادله شرودینگر  (معادل نسبیتی آن، معادله دیراک ) همیشه مورد توجه مطالعات کوانتومی بوده است. در روش فاکتورگیری، یک هامیلتونی به صورت حاصل‌ضرب دو عامل، که معمولا به آن عملگرهای بالابرنده و پایین‌برنده می‌گویند، بازنویسی می‌شود. در این روش، معادله شرودینگر، که یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم است، به یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول حل‌پذیر تبدیل می‌شود. خود شرودینگر این را مورد توجه قرار داد و در سال ۱۹۴۱، روشی را برای فاکتور گیری هامیلتونی اتم هیدروژن و پتانسیل‌های دیگر ارائه کرد. یک دهه بعد، اینفلد  و هال  این را برای سامانه‌های متعدد دیگر تعمیم دادند ( مجموعه‌ای از سامانه‌هایی که اکنون به عنوان “پتانسیل‌های شکل ناوردا” شناخته می‌شوند). همه این‌ مشاهده‌ها،جلوه‌های پنهانی از یک تقارن بنیادی هستند، که متعاقبا توسط مکانیک کوانتومی ابرتقارنی تبیین شدند. انگیزه بعدی در اوایل دهه ۱۹۸۰، زمانی که فیزیکدانان ذرات بنیادی تلاش می‌کردند که ساختار مبنایی برای نیروهای بنیادی پیدا کنند، ذرات شریک را برای ذرات بنیادی مختلف شناخته شده پیشنهادکردند. بدین ترتیب، برای فوتون، فوتینو، گلوئون، گلوئینو، برای گراویتون مشاهده نشده، گراویتونو و برای ذره 𝑤 (بوزون 𝑤)، وینو را حدس زدند. مشارکت این ذرات و روابط آن‌ها با هم، شامل چیزی است که آن را ابرتقارن می‌نامند. طولی نکشید که ابر‌تقارن به همراه ابزار ریاضی جدیدش، در زمینه‌های دیگر فیزیک مورد بررسی قرار گرفت. یکی از آن‌ها، مکانیک کوانتومی معمولی بود که ابتدا به عنوان “مدل اسباب بازی” در نظریه میدان به کار گرفته شد و سپس مکانیک کوانتومی ابرتقارنی، برمبنای نماد پتانسیل‌های شریک به دست آمده از یک “ابر پتانسیل” بنیادی متولد شد. با کاربرد آن در حل سوال‌های متعدد در مکانیک کوانتومی و نمایان شدن چندین مورد جالب جدید دیگر، توجه به ارزش آن مورد توجه روزافزون قرار گرفته است.

در این پاورپوینت موارد زیر، به همراه جزئیات محاسبات آموزش داده شده است:
۱- نوسانگر هماهنگ
۲- پاسخ تحلیلی
۳- روش فاکتورگیری
۴- مکانیک کوانتومی ابرتقارنی
۵- سلسله‌مراتب هامیلتونی
۶- پتانسیل‌های شکل‌ناوردا
همچنین حل چند مثال از مسائل آشنا در مکانیک کوانتومی از قبیل نوسانگر
هماهنگ یک بعدی، چاه مربعی بی‌نهایت، نوسانگر هماهنگ سه بعدی و اتم
هیدروژن توسط مکانیک کوانتومی ابرتقارنی آورده شده است. مطالعه این
پاورپوینت به اساتید و دانشجویان محترم و علاقه‌مند توصیه می‌شود.

 

تصویر بند انگشتی توصیفقیمتتعدادعمل
مجموعه پاورپوینت های مکانیک کوانتومی ابرتقارنی-فصل اول ۸,۰۰۰تومان
اضافه به کارت

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

0
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟ با واتساپ گفتگو کنید