فایلهای آموزشی 

مجموعه پاورپوینت های مکانیک کوانتومی مقدماتی

پاورپوینت آموزشی فیزیک کوانتوم مقدماتی توسط دکتر طه کوهرخی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان تهیه و در نانوکد عرضه شده است. در این فایل پاورپوینت به مبانی فیزک کوانتوم و مقدمات آن اشاره میگردد. پاورپوینت ها به تدریج و فصل به فصل در این مجموعه عرضه خواهد شد.تصویرتوصیفقیمتتعدادعمل
پاورپوینت آموزشی مکانیک کوانتومی-فصل اول
پاورپوینت آموزشی فیزیک کوانتوم توسط دکتر طه کوهرخی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان تهیه و در نانوکد عرضه شده است. در این فایل پاورپوینت به مبانی فیزک کوانتوم و مقدمات آن اشاره میگردد.
۲,۰۰۰تومان
اضافه به کارت

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

0
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟ با واتساپ گفتگو کنید