مشاور نانوکد

مشاور نانو کد با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران در زمینه محاسبات و شیه سازی ایجاد شده است.

زمینه های مشاوره

فیزیک

نظریه ماده چگال

نظریه تابعی چگالی

زبان های برنامه نویسی

 

0
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟ با واتساپ گفتگو کنید